Młodzieżowy Chór Wsi Pilchowice istnieje od kwietnia 2007r., zrzesza chętną do wspólnego śpiewu młodzież a także dzieci. Członkami są osoby w wieku od 8 do 22 lat. Chór działa przy parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, jednak w jego repertuarze znajdują się nie tylko pieśni kościelne. Nie jednokrotnie koncertowali z repertuarem pieśni śląskich, popularnych piosenek muzyki rozrywkowej, utworami muzyki klasycznej. Chór wykonuje utwory od jednogłosowych po trzygłosowe. Wielokrotnie pojawiają się w wykonywanych przez nich utworach trudne i efektowne partie solowe. W ciągu roku wstępują około 10 - 15 razy. Koncertują na terenie Pilchowic jak i ościennych miejscowości np.: Wilczy, Leboszowic, Stanicy. /materiały udostępnione ze strony http://www.spp.pilchowice.pl

 

Chór Młodzieżowy Wsi Pilchowice