Zofia Młotkowska uczennica Gimnazjum w Pilchowicach jest laureatem Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, Łukasz Kerner - uczeń Gimnazjum w Żernicy - laureatem z języka niemieckiego, a  Kacper Suchanek  - uczeń Gimnazjum w Żernicy - laureatem Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z matematyki i chemii.

Laureatom, ich rodzicom, dyrektorom szkół do których uczęszczają  uczniowie, a także nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że sławią dobre imię Gminy Pilchowice.