Zakończenie trzech dużych inwestycji drogowych w gminie Pilchowice zbiegło się w czasie. Każda z nich była niezwykle ważna. Przebudowa ul. Trześniówka, zakończenie II etapu modernizacji ul. Dolna Wieś i całkowita zmiana skrzyżowania w Wilczy w zdecydowany sposób poprawiają bezpieczeństwo i jakość poruszania się po Pilchowicach. Inwestycje te były możliwe do zrealizowania dzięki dobrej współpracy władz: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i rządowej. A skorzystali mieszkańcy i kierowcy. 

 

Jak podkreślił Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice „w ciągu ostatnich dwóch lat w tym rejonie gminy przeprowadzono inwestycje drogowe na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. Stało się tak dzięki bardzo dobrej współpracy wielu podmiotów zarówno szczebla samorządowego jak i rządowego. Podziękowania należą się również wszystkim mieszkańcom, którzy cierpliwie znieśli utrudnienia związane z prowadzonymi pracami. Dziś celebrujemy wspólny sukces, ale już od jutra wracamy do ciężkiej pracy. Przed nami kolejny strategiczny cel - przebudowa drogi wojewódzkiej 921 i skrzyżowania na Łużach. Prace projektowe już trwają.

 

Skrzyżowanie w Wilczy

Od wielu lat mieszkańcy Wilczy w gminie Pilchowice zabiegali o poprawę bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania drogi krajowej 78  biegnącej z Gliwic do Rybnika z drogą powiatową. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przebudowano sygnalizację świetlną, wybudowano dodatkowe pasy ruchu do skrętu w lewo, pojawiły się nowe zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych z prawdziwego zdarzenia, całość uzupełniło oznakowanie poziome i pionowe. Prace zostały wykonane w zaledwie 3 miesiące i kosztowały ponad 1 milion złotych z budżetu GDDKiA. Swoją część dołożył Powiat Gliwicki wydając na przygotowanie dokumentacji projektowej ponad 65 tysięcy zł. Wykonawcą był STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.

 

Ul. Dolna Wieś wyremontowana

Nieco wcześniej, bo już w 2015 roku rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej z Pilchowic do Wilczy. Pierwszy etap obejmował odcinek o długości 1 km. Wzmocniono konstrukcję drogi, poszerzono ją, wyremontowano istniejące chodniki oraz wykonano nowe oznakowanie. Wszystkie te prace miały na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego a także w znaczący sposób poprawiły komfort jazdy na drodze powiatowej. 

Wartość zadania to kwota: 2 320 757,69 zł z czego udział: 

• GMINY PILCHOWICE - 290 094,71 zł
• POWIATU - 878 196,98 zł 
• BUDŻETU PAŃSTWA - 1 152 466,00 zł 

 

W drugim etapie realizowanym w tym roku przebudowany został kolejny kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2929S w kierunku skrzyżowania w Wilczy. W ramach zadania wzmocniono konstrukcję drogi, poszerzono ją, utwardzono pobocza na szerokości 1 m materiałem pofrezowym, odtworzono rowy przydrożne wraz z umocnieniem dna rowów elementami betonowymi i płytami prefabrykowanymi oraz zabudową sączków podłużnych i przebudowano chodnik na odcinku o długości około 843 mb.

Wartość zadania to kwota: 1 757 260,04 zł z czego udział: 

• GMINY PILCHOWICE - 263 589,01 zł 
• POWIATU - 718 492,03 zł 
• BUDŻETU PAŃSTWA - 775 179,00 zł 

 

Ul. Trześniówka jak nowa

Dużą cierpliwość wykazali mieszkańcy ul. Trześniówka, ale warto było. Jest nowa nawierzchnia, chodnik, rowy odwadniające. Dla bezpieczeństwa pojawił się także próg spowalniający. Wartość tej inwestycji, to 810 804,01 zł, z czego budżet państwa wyłożył 405 000,00 zł, gmina 361 993,41 zł, a powiat i partnerzy gospodarczy 43 810,52 zł.

materiał zdjęciowy: https://goo.gl/photos/Fdw7gJbnH4ENzLZ29

zdjęcia z otwarcia i uroczystości: https://goo.gl/photos/KnajbPLy46aWDhDi6 

zdjęcia: Krzysztof Krzemiński