Obchody Święta Niepodległości w Gminie Pilchowice jak co roku odbyły się w sołectwie Wilcza, gdzie o 9.45 na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod pomnikiem poległych i zaginionych mieszkańców Wilczy w latach 1939 – 1946. W imieniu samorządu gminnego hołd bohaterom oddali: Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla, Przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice Agata Mosiądz -Kramorz oraz Radni i Sołtysi Gminy Pilchowice.

O godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Mikołaja odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny. 

Cześć artystyczna uroczystości w wykonaniu dzieci ze szkoły w Wilczy, chóru „Wilczanki” oraz P. Agnieszki Robok i P. Katarzyny Leśniak odbyła się w Domu Kultury w Wilczy.