Nowy wóz bojowy dla OSP Żernica. Teraz kolej na Pilchowice tak, aby w ciągu następnych kilku lat również ta jednostka, wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczego, mogła cieszyć się ładną siedzibą oraz nowoczesnym autem.

Foto: Krzysztof Krzemiński

https://www.youtube.com/watch?v=I4Kfx8O2DJE