W dniu 7 listopada wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla spotkał się z młodzieżą z Mościsk która przez tydzień przebywała w Polsce w ramach projektu „Małe społeczności – wielkie narody”

W spotkaniu uczestniczyli również: profesor Krystian Probierz senator RP, pan Zygmunt Partyka - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Gliwice, pan Wojciech Radomski - Prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej O/Gliwice, pan Krzysztof Leśniowski - Radny Powiatu Gliwickiego i jednocześnie przewodniczący NSZZ Solidarność KWK Knurów-Szczygłowice,pan Krzysztof Ziaja - Prezes ZNP O/Pilchowice, pan Łukasz Kwiotek - dyrektor Zespołu Szkół w Pilchowicach, przedstawiciele fundacji „Pomaganie Łączy Ludzi” , nauczyciele Zespołu Szkół w Pilchowicach oraz działacze społeczni.

Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomaganie łączy ludzi” we współpracy z ukraińskim partnerem – Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Mościskach. Wniosek złożony przez te podmioty został wybrany decyzją Rady Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie jako jeden z 50 wniosków na 307 złożonych. Projekt jest poszerzeniem współpracy partnerskiej miedzy gminą Pilchowice, a Mościskami, w której aktywnie uczestniczy Zespół Szkół w Pilchowicach. Uczestnikami projektu jest młodzież polska i ukraińska w wieku 14 – 16 lat zamieszkująca powiat gliwicki i rejon lwowski na Ukrainie. 

Uczestnicy zostali zakwalifikowani na podstawie zgłoszenia wraz z informacją o motywach udziału w projekcie i informacją o aktywności edukacyjnej w środowisku rówieśniczym.

Projekt zakłada obustronną wymianę młodzieży w Mościskach w dniach: 02.10-08.10.2016r. i w Pilchowicach w dniach 02.10-08.10.2016r. W wymianach udział bierze 36 uczestników w wieku 14 – 16 lat wraz z 4 opiekunami –animatorami w każdej wymianie. Celem projektu jest przeprowadzenie wspólnych warsztatów edukacyjnych, spotkań tematycznych i poznawanie miejsc historii regionalnej w zakresie poznawania wartości kultury historycznej, edukacji regionalnej w naszych krajach oraz naszych regionach, jako wartości ponadnarodowej.

Rezultatem projektu będzie samodzielne wypracowanie przez uczestników dokumentów i nagrań multimedialnych dotyczących wzajemnych poglądów młodzieży na budowę mostów współpracy w oparciu o lokalne dziedzictwo regionalne.