W piątek, 7 października gościliśmy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pana Andrzeja Pilota. W czasie swojej wizyty, wraz ze Starostą Powiatu Gliwickiego - panem Waldemarem Dombkiem, oraz Wójtem Gminy Pilchowice - panem Maciejem Gogullą dokonał uroczystego otwarcia Zielonych Pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy, Zespole Szkół w Pilchowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (o "Zielonych Pracowniach" pisaliśmy tutaj). Dodatkowo prezes Pilot wizytował inwestycje, przeprowadzone przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach: termomodernizację przedszkola w Nieborowicach, przedszkola w Pilchowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy, oraz remont sali w ZSP w Wilczy.

 

Więcej zdjęć z tego wydarzenia: TUTAJ