XVII Dożynki Województwa Śląskiego odbyły się w Dankowie - małej miejscowości w powiecie Kłobuckim. Wzięła w nich udział również delegacja Gminy Pilchowice złożona z Koła Gospodyń Wiejskich w Żernicy oraz Rady Sołeckiej z Nieborowic. Nasza reprezentacja zawitała do Gminy Lipie z pięknym wieńcem dożynkowym, który spośród 18 zgłoszonych do konkursu dożynkowych koron zajął trzecie miejsce.