W czwartek 16 czerwca 2016 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Pilchowice, na której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Pilchowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy zabrał głos dziękując współpracownikom, radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, jednostkom budżetowym, Pilchowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu za współpracę, zaangażowanie i wspólne dążenie do celu. Podkreślił, że ceni sobie dialog i wsparcie przy realizacji zadań dla dobra mieszkańców Gminy Pilchowice.