Dziś w Urzędzie Gminy Pilchowice gościliśmy uczniów szóstych klas Zespołu Szkół w Pilchowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Uczniowie ci zostali zaproszeni do UG ponieważ w sprawdzianie szóstoklasisty osiągnęli naprawdę imponujące wyniki, a najlepszy wynik w gminie uzyskała Marta Werwińska z ZS w Pilchowicach. Wójt Gminy Pilchowice wręczając listy gratulacyjne nagrodził najpilniejszych uczniów m.in. koszulkami z nowym logotypem gminy oraz plecakami. Zwyciężczyni natomiast otrzymała dodatkowo bon zakupowy do wykorzystania w sklepie sportowym.
Dzisiejsze spotkanie przybliżyło uczniom pilchowickich szkół pracę urzędu oraz Wójta Gminy Pilchowice: w jego trakcie młodzi ludzie zadawali pytania Wójtowi, a następnie mieli okazję zwiedzić budynek urzędu.