VI Europejski Kongres Małych i Średnich

Przedsiębiorstw w Katowicach

 

W październiku w Katowicach odbędzie się już VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie to ma na celu skupienie przedstawicieli biznesu, nauki i administracji rządowej i samorządowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegóły na temat kongresu TUTAJ.