Wójt Gminy Pilchowice informuje wszystkich rolników zainteresowanych uprawą maku  lub konopi włóknistych w 2019 roku o konieczności złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych w Urzędzie Gminy Pilchowice w Referacie Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 11 w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.