Projekt „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pilchowice”

Okres realizacji:  październik 2013r. – wrzesień 2016r.

Wartość projektu: 3 211 087,00 zł

Kwota dofinansowania: 911 093,00  zł

Wkład własny: 3 036 979,00 zł

W ramach projektu dokonano termomodernizacji 5 budynków  :

- Świetlicy Wiejskiej w Wilczy,

- Domu Kultury w Żernicy,

- Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy,

- Przedszkola w Nieborowicach,

- Przedszkola w Pilchowicach.

 

W  ramach zadania dokonano ocieplenia przegród zewnętrznych wszystkich budynków, wymianę okien oraz drzwi, wymianę instalacji wewnętrznych, modernizację instalacji wentylacyjnych, modernizację  źródła ciepła (pompy ciepła) oraz założono kolektory słoneczne.