Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Okres realizacji:  4.08.2016r. – 31.12.2016r.

Wartość programu: 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dotacja przyznana została Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Żernicy na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami szkolnymi.