Rządowy program „Radosna Szkoła”

Realizacja programu w latach 2009 – 2014, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W I edycji programu w 2009r. z terenu Gminy Pilchowice dofinansowanie uzyskały następujące placówki:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy – 6 000,00zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy – 12 000,00zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw

W II edycji programu w 2010r. wsparcie finansowe uzyskały:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy – 5 994,00zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw

- Zespół Szkół w Pilchowicach – 11 994,80zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy – 63 850,00zł na utworzenie szkolnego placu zabaw (50% całości inwestycji, pozostała część to wkład własny gminy)

W III edycji programu w 2011r. wsparcie finansowe otrzymał:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy – 115 450,00zł na utworzenie szkolnego placu zabaw (50% całości inwestycji, pozostała część to wkład własny gminy)

W IV edycji programu w 2012r. dofinansowanie otrzymał:

- Zespół Szkół w Pilchowicach -  87 280,00zł na utworzenie szkolnego placu zabaw (50% całości inwestycji, pozostała część to wkład własny gminy).