Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia

że w dniu 14.02.2019 r.

w godzinach od 800 do 1400

z powodu prowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej
przy ul. Krywałdzkiej 18-20 w Nieborowicach

 wystąpią braki wody

w budynkach przy ul. Krywałdzkiej.

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.