Urząd Gminy Pilchowice zawiadamia, iż decyzje podatkowe na 2019 rok przekazane zostaną mieszkańcom w terminie późniejszym (nie tak jak do tej pory – do końca lutego). W odrębnym komunikacie zostanie umieszczona informacja o terminie odbioru decyzji podatkowych.