Informujemy i zapraszamy do udziału w rekrutacji po zakończeniu realizacji projektu pn. „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice“.

Zgłoszenia można składać w terminie od 15 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. a regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać tutaj:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy