popjakosci

Informacja dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu dla działania 4.1.3 "Odnawialne źródła energii" RPO WSL 2014-2020, został przesunięty z listopada na styczeń 2019 roku. Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostaną przez gminę poinformowani o wynikach konkursu niezwłocznie po ich opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski.