Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr  II/13/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Pilchowice przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Pilchowice.

Wójt Gminy Pilchowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza oraz Żernica dotyczących nadania statutu sołectwom. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa, poprzez:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach (pok. 4), w dniach i godzinach urzędowania;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pilchowice w zakładce ogłoszenia.
  2. Na stronie internetowej Gminy Pilchowice www.pilchowice.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.
  3. Wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Pilchowice (pok. 15), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pilchowice w zakładce Wnioski i Druki w menu przedmiotowym,  dostępny będzie  również w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice.

Wójt Gminy Pilchowice
(-) Maciej Gogulla