Stopień alarmowy (ALFA) na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie Miasta Kraków.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na obszarze województwa śląskiego oraz terenie miasta Kraków – od dnia 26 listopada 2018r., od godz. 00:00, do dnia 15 grudnia 2018r., do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z organizacją 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24), która rozpoczęła się w Katowicach i potrwa do 15 grudnia br. W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Wprowadzenie stopnia alarmu (ALFA) ma charakter ogólnego ostrzeżenia i wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na:

  • nietypowo zachowujące się osoby, zdenerwowane lub próbujące pozostawić pakunki w miejscach publicznych,
  • przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych,
  • przesyłki o podejrzanym wyglądzie lub niepewnej zawartości,
  • samochody, a zwłaszcza furgonetki, zaparkowane w nietypowych miejscach oraz
  • w pobliżu organizowania imprez masowych lub zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla