Informujemy, że dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy.

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2018, poz. 2117)