Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 

zawiadamia za informacją
 Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach  

że 16.11.2018 r./17.11.2018 r.

w godzinach od 2100 do 900

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
 będzie prowadziło prace związane z wymianą sieci magistralnej
 zasilającej w wodę miasto Knurów

w związku z powyższym

 

wystąpią braki wody

w nw. rejonach: Czuchów ul. Graniczna, Gliwicka, osiedle Szczygłowice, Knurów ul. Zwycięstwa plus boczne, ul. Michalskiego plus boczne, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
 gm. Gierałtowice.