Informujemy, że z uwagi na przypadające święto dnia 12 listopada br. (poniedziałek) odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień z posesji znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice zostaje przesunięty na dzień 13 listopada br. (wtorek). W wyniku zaistniałej sytuacji z przyczyn niezależnych zarówno od Urzędu Gminy Pilchowice jak i firmy KOMART odbiór odpadów przypadających w dniach 13-16 listopada może się przedłużyć do dnia 17 listopada (soboty).