W tym roku Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom obchodzi swoje 10 - lecie istnienia. Nie sposób tu wymienić wszystkich działań i projektów, które są przez nich realizowane. Wciąż powiększają się szeregi tej organizacji, co świadczy o dużym wysiłku jaki wkładają w swoją działalność członkowie stowarzyszenia. W poniedziałek 22 października br., na Sali Damrota 5, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu. Swego rodzaju ukoronowaniem tej dekady było wydanie publikacji o Pilchowicach. "Pilchowice-nasze dziedzictwo. Aby pamiętać..." to książka której brakowało na naszym rynku wydawniczym, a dzięki członkom Stowarzyszenia i wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Pilchowice, udało się tę lukę wypełnić. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć ten ważny projekt wydawniczy. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach.