Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, że że 12.10.2018 r. / 13.10.2018 r. w godzinach od 22.00 do 7.00 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarię wodociągu na sieci magistralnej  w Knurowie przy ul. Ściegiennego w związku z powyższym wystąpią braki wody w nw. rejonach: Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska, gm. Gierałtowice.