W dniu 1 października br. do Urzędu Gminy w Pilchowicach został zakupiony defibrylator AED, który sam analizuje EKG poszkodowanego i decyduje o zastosowaniu defibrylacji. Jednocześnie pracownicy urzędu, biblioteki i OPS-u wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora.

defib1

defib2