Informujemy, że na terenie naszej Gminy prowadzone są kontrole w zakresie:

  • sprawdzenia rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych,
  • kontroli pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
    i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
    w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są  przez upoważnionych przez Wójta Gminy  Pilchowice pracowników Urzędu Gminy  posiadających w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

W trakcie kontroli są pobierane próbki popiołu z paleniska lub popielnika pieca. Następnie zabezpieczona próbka popiołu zostaje przekazana do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6 celem ustalenia, czy
znajdują się w niej substancje niedozwolone (odpady) wskazujące na termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji (odpadów).

 

Kto może zgłosić zauważone nieprawidłowości? Każdy!

Dzwoniąc w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pilchowicach  pod nr telefonu 32 235 65 69 lub 32 332 71 57 . 

Interwencje można zgłaszać również:

  • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy w Pilchowicach

  1. ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice 

 

Na jakiej podstawie pracownik Urzędu Gminy w Pilchowicach ma prawo do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli ? 

Kwestię te reguluje art. 379 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. – Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).

Kontrole przeprowadzają upoważnieni  przez Wójta Gminy Pilchowice pracownicy Urzędu Gminy.