Przypominamy, że dnia 06.09.2018r. o godz. 16.00 w Pilchowicach (Sala przy ul. Damrota 5) rozpocznie się dyskusja publiczna dotycząca ponownie wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla jednostek osadniczych Wilcza, Stanica. Ponowne wyłożenie dotyczy ustaleń odnoszących się do konkretnych obszarów. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w dyskusji. Informacja pod nr tel. 32 332 71 67