Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zawiadamia za informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach

że 23.07.2018 r./24.07.2018 r. w godzinach od 22.00 do 6.00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarię wodociągu na sieci magistralnej w Czuchowie przy ul. Gliwickiej

w związku z powyższym wystąpią braki wody

w nw. rejonach: Czuchów ul. Graniczna i Gliwicka, Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska, gm. Gierałtowice.