GMINA PILCHOWICE
"Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018"
WARTOŚĆ PROJEKTU
ŚRODKI WFOŚiGW
97 430,00
13 680,00
logo
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach