Przypominamy, że dnia 26.06.2018r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczy przy ul. Karola Miarki 123 rozpocznie się dyskusja publiczna dotycząca wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki osadniczej Wilcza. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w dyskusji.