Rusza kolejna „edycja” wniosków do programu "Rodzina 500 +" .Od 1 lipca br. wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, a od 1 sierpnia br. można będzie osobiście złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieborowicach przy ul. Głównej 52.

Jednocześnie informujemy, że został ustanowiony rządowy program „ Dobry start”.

To świadczenie w kwocie 300,00 zł przysługujące raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 r. życia Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 rok życia. Rodzina będzie mogła liczyć na to wsparcie bez względu na posiadany dochód.

Wnioski od 1 lipca br. można składać przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieborowicach przy ul. Głównej 52. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu wypłata świadczenia nastąpi do 30 września. W przypadku wniosków złożonych później wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Ważne wniosek należy złożyć do 30 listopada!