Przypominamy, że dnia 14.06.2018r. o godz. 16.00 w Stanicy w budynku LKS przy ul. Sportowej rozpocznie się dyskusja publiczna dotycząca wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki osadniczej Stanica. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w dyskusji.