Urząd Gminy Pilchowice uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2018r. na terenie parku przy ulicy Damrota 5 oraz ulicy Trześniówka odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa p.n.:
VIII BIEG ULICZNY IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA

W związku z powyższym nastąpi zmiana obowiązującej organizacji ruchu drogowego
na ulicach bezpośrednio przylegających do trasy biegu mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i ruchu pieszego podczas jego trwania.
Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie miejsca trasy Biegu oraz przy trasie biegu o zaparkowanie swych pojazdów na posesjach.
Bieg ulicą Trześniówka oraz drogą leśną stanowiąca przedłużenie tej ulicy odbędzie się
w godzinach od 10:00 do 11:00.

 

Apeluję do mieszkańców o dostosowanie się do wskazań zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Pilchowice

( - ) Maciej Gogulla