Projekt pn.: „Działamy, bo się znamy!”

 

Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt ma na celu:

- integrację organizacji pozarządowych, rękodzielników oraz osób związanych z promocją kultury i tradycji,

- umożliwienie poprzez organizację szkolenia sprzedaży produktów lokalnych, prac rękodzielniczych
na organizowanych różnego rodzaju imprezach ogólnogminnych czy festynach wiejskich,

- wydanie publikacji informujących o organizacjach pozarządowych oraz rękodzielnikach działających na terenie Gminy Pilchowice;  

Skierowany jest do Lokalnych twórców i pasjonatów, rękodzielników (w tym rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, ludowych klubów sportowych, kół łowieckich itp.), formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

Projekt składa się z dwóch etapów:

  1. Przeprowadzenia w październiku szkolenia nt. „Jak w zgodzie z przepisami prawa sprzedawać rękodzieła
    na festynach wiejskich”
    , które skierowane będzie do grupy 80 osób. Szkolenie składać się będzie z dwóch bloków tematycznych:

- I blok poruszać będzie kwestie podatkowe związane z loterią fantową, wyjaśnione zostaną sytuacje podatkowe organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności, omówiony zostanie podatek VAT-u, słuchacze uzyskają informacji nt. konieczności korzystania z kasy fiskalnej podczas festynów wiejskich,

- II blok polegać będzie na dyskusji oraz nawiązaniu współpracy z prężnie działającą organizacją pozarządową.

Szkolenie trwać będzie 8 godzin.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe (program szkolenia + zestaw szkoleniowy składający się z teczki, notatnika oraz długopisu). W trakcie szkolenia przewidziano poczęstunek kawowy oraz lunch.

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach udostępni salę na potrzebę organizacji szkolenia.

  1. Wydania na przełomie września/października broszury informacyjnej pn. „Działamy, bo się znamy!”, zawierającej opisy dzieł rękodzielniczych lokalnych twórców, rękodzielników, dokumentację fotograficzną rękodzieł oraz ogólnych informacji o Gminie Pilchowice. Broszura wydana zostanie w nakładzie 1000 egzemplarzy