Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 

zawiadamia za informacją
 Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach  

że 16.05.2018 r. / 17.05.2018 r.

w godzinach od  2200  do  500

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
 będzie usuwało awarię wodociągu  na sieci magistralnej
w Knurowie przy ul. Zwycięstwa

w związku z powyższym

 

wystąpią braki wody

w nw. rejonach: Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka
 plus boczne, Niepodległości,  Dworcowa , Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
 gm. Gierałtowice

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków  zaistniałych niedogodności.