Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach zaprasza na szkolenie dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach przy ul. Młodego Hutnika 2. W dniach 17 i 24 lutego br. (tj. w soboty) od godziny 9.00 do 13.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach czynny będzie punkt potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkt informacyjny JPK_VAT.

Dodatkowo w dniach od 14 do 23 lutego br. uruchomiony zostanie samodzielny punkt informacyjny, w którym mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące składania JPK_VAT.