Mieszkańcy Gminy Pilchowice, którzy zamierzają wziąć udział w projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice", którego celem jest pozyskanie dotacji z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, powietrzne pompy ciepła i kotły na pellet, muszą wypełnić  i  złożyć w Urzędzie Gminy Pilchowice w terminie od 14.02.2018 do 28.02.2018  deklarację udziału w projekcie i ankietę dot. instalacji OZE.