Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 2130/222/V/2017 z dnia 17.10.2017r. sołectwo Pilchowice z Gminy Pilchowice otrzymało tytuł i I nagrodę w konkursie:

„Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2017 

w kategorii najpiękniejsza wieś. 

Dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Pilchowice odebrały swój tytuł i nagrodę. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku komisja konkursowa przybywając do sołectw, które zgłosiły swoją kandydaturę oceniała realizowane przedsięwzięcia zarówno te inwestycyjne – jak nasza sala Damrota 5, jak i działania społeczne – rękodzieło, warsztaty, kulinaria przygotowywane przez społeczników.

Sołectwo Pilchowice stanęło na wysokości zadania jak w lipcu tak i dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim udowodniło, że zasłużyło na to prestiżowe wyróżnienie. 

Wielkie podziękowania dla Sołtysa, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom, oraz wszystkich mieszkańców Pilchowic dbających na co dzień o estetykę Pilchowic i angażujących się w życie sołectwa.

Podziękowania również dla społeczników i darczyńców sołectwa, a są nimi: Marek Bogacki – Piekarnia Pilchowice, Tomasz i Bogusława Nocoń, Pizzeria Caro, Cukiernictwo Surdel, Gerard Urbanik. To wydarzenie sprawia, że prawdziwym jest stwierdzenie:

„Gdzie jest wzajemna współpraca i wspólny cel działania, tam jest sukces…..”

Galeria zdjęć