Zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie. 

Ankietę można wypełnić klikając w link: ankieta.