Dziś 4 września w całym kraju uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Życzymy wszystkim uczniom sił, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 

Zdjęcia z rozpoczęcia roku w Stanicy