GMINA PILCHOWICE
"Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017"
WARTOŚĆ PROJEKTU
ŚRODKI WFOŚiGW
110 200,00
15 950,00
logo
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach