Zarządzenie Nr 0050.76.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

zarządzenie znajduje się na biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Pilchowice tutaj.