Program rewitalizacji dla Gminy Pilchowice–pomysł na lepsze jutro

Wójt Gminy Pilchowice zaprasza  mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na organizowaną w ramach konsultacji społecznych konferencję podsumowującą projekt pn. „Program rewitalizacji dla Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z firmy ECO-SITE z Rybnika.

Celem spotkania jest przedstawienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilchowice, przedstawienie głównych celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz przedstawienie projektów rewitalizacyjnych.

Termin spotkania:

21 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 miejsce spotkania nowa sala w Pilchowicach przy ul. Damrota 5.

W ramach konferencji  zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.