Rusza Program SMOG STOP - Dotacje do wymiany pieców w woj. śląskim

W poniedziałek, 15 maja WFOŚiGW w Katowicach rozpocznie przyjmowanie wniosków do Programu SMOG STOP. Mieszkańcy woj. śląskiego mogą otrzymać do 25% dofinansowania do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, w tym na pompy ciepła i kolektory słoneczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Programem objęte są budynki jednorodzinne zasilane w ciepło ze źródeł opalanych paliwem stałym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 metrów, kwalifikując się tym samym do tzw. niskiej emisji.

Dofinansowanie może objąć modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

W zakresie wymiany źródeł ciepła na opalane biomasą lub paliwem stałym udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5. klasy według kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, a także kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5. klasy, według kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Ponadto możliwe jest dofinansowanie systemów grzewczych bazujących na pompach ciepła i kolektorach słonecznych posiadających zgodność z normą PN-EN 12975-1, potwierdzoną sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości "Solar Keymark".

Możliwe jest ponadto dofinansowanie docieplenia przegród budowlanych, a także wymiany okien i drzwi, ale tylko w budynkach oddanych do użytku przed końcem 2002 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 25 proc. kosztów inwestycji, przy spełnieniu określonego, maksymalnego progu kosztów wyznaczonego oddzielnie dla każdej technologii. Dla powietrznych pomp ciepła maksymalne dofinansowanie może wynieść 7,5 tys. zł, a dla pozostałych pomp ciepła 12,5 tys. zł. Natomiast dla służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej powietrznych pomp ciepła maksymalne dofinansowanie to 4,5 tys. zł, dla pozostałych pomp ciepła 7,5 tys. zł, a dla kolektorów słonecznych 2,25 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Szczegółowe i aktualne informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Funduszu: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html