W związku z pismem Radnych Pilchowic dotyczącego kwestii związanej z przywróceniem poprzedniej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych ulic Świerczewskiego i Górniczej w sołectwie Pilchowice informuję iż, na podstawie poczynionych obserwacji fakt wielokrotnego niedostosowywania się kierujących do oznakowania regulującego pierwszeństwo przejazdu na tytułowym skrzyżowaniu, wynikał w wielu przypadkach z przyzwyczajeń do stanu poprzedniego.

Mając na uwadze powyższe oraz negatywne postrzeganie niniejszego oznakowania informuję, że z końcem marca bieżącego roku została przywrócona poprzednia organizacja ruchu.