W związku z informacjami medialnymi o strajku nauczycieli w dniu jutrzejszym tj. 31 marca 2017r., Urząd Gminy Pilchowice informuje, iż szkoły i przedszkola na terenie naszej gminy nie planują przeprowadzenia strajku. Wszystkie zajęcia będą odbywały się według planu.