Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice zaprasza  mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z firmy ECO-SITE z Rybnika.

Celem spotkań jest identyfikacja najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych i środowiskowych oraz przedstawienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilchowice. 

 

Termin spotkania:

4 kwietnia 2017 roku o godz. 16:30 miejsce spotkania Świetlica Wiejska w Wilczy ul. Karola Miarki 123.

7 kwietnia 2017 roku o godz. 16:30 miejsce spotkania Dom Kultury w Żernicy ul. Szafranka 9.

W ramach warsztatów zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (Fiszka projektowa.doc)Fiszka projektowa.doc[ ]1490 kB