Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 26 marca 2017r. zmarł długoletni Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice 
i Sołtys sołectwa Wilcza Józef Brzezina.

Pogrzeb odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 9.00 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wilczy.